Certificeringen

Veiligheid en kennis. Wél belangrijk.

Om de betrouwbaarheid, kwaliteit en veiligheid van onze dienstverlening te waarborgen beschikt Klies & Jozef bouw over onderstaande certificaten.

De certificaten worden uitgegeven - en getoetst door onafhankelijke instanties.

VCA Nederland

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. VCA gecertificeerde bedrijven werken met een VGM beheersysteem dat voldoet aan de ARBO-regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Veel opdrachtgevers besteden werkzaamheden alleen uit aan VCA gecertificeerde bedrijven. Zorg er daarom voor dat uw bedrijf wordt gecertificeerd.

Woningborg

Als marktleider in Nederland verstrekken zij al meer dan 30 jaar waarborgcertificaten aan kopers van nieuwbouwwoningen. Maar zij doen meer dan certificering alleen. Zo voeren ze vooraf een uitgebreide risicobeoordeling uit van aangemelde nieuwbouwplannen. Tijdens de bouw verrichten zij steekproefsgewijs bouwplaatsbezoeken en zijn er na oplevering tussen koper en bouwonderneming geschillen van technische aard, dan kan ter plaatse bemiddelt worden. Daarnaast verstrekken zij technische, juridische en financiële adviezen op het gebied van woningbouw.

Stichting Bouwgarant

Stichting BouwGarant is in 1995 opgericht om particulieren meer zekerheid en vertrouwen te bieden bij het inschakelen van een aannemer. Hiervoor is destijds een garantieproduct ontwikkeld dat nu bekend staat als de VerBOUWgarantie.

'Stichting bouwgarant staat voor het creëren van vertrouwen tussen opdrachtgever en bouwondernemer'
Na de oprichting van BouwGarant werd de vraag naar een betrouwbaar keurmerk in de bouw steeds sterker. In 2003 is het kwaliteitslabel BouwGarant opgericht. Hiervoor is een aantal labelvereisten op het gebied van kwaliteit, ervaring en vakmanschap opgesteld welke zijn opgenomen in de Beoordelingsrichtlijn. Vanaf 2003 worden alle deelnemers van BouwGarant periodiek getoetst door twee onafhankelijke organisaties

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 5000 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. De totale bouwsector is in Nederland goed voor 6% van het bruto binnenlands product en voor een productie van 60 miljard euro (prijsniveau 2008). De sector biedt werk aan ruim 500.000 mensen. Bouwend Nederland is een slagvaardige, professionele organisatie die zich inzet voor een betere profilering van de branche en een passende maatschappelijke erkenning voor een sector die economisch en sociaal belangrijk is. De bouw bepaalt het gezicht van Nederland. Zij maakt wonen, werken, leren, recreëren, reizen, handel en vervoer mogelijk.

SSB Erkend leerbedrijf

De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Het recht om jezelf 'erkend leerbedrijf' te noemen wordt verleend door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Om jezelf erkend leerbedrijf te noemen moet je als bedrijf aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals:

  • Het bieden van een goede en veilige werkplek die aansluit bij de opleiding van de student.
  • Het aanstellen van een praktijkopleider die de student begeleidt en coached op de werkvloer .

Klies en Jozef Bouw voert met trots het erkend leerbedrijf beeldmerk.