Duurzaam bouwen
Natúúrlijk!

Duurzaam bouwen

Een verantwoordelijkheid die we moet nemen.

Duurzame projecten

We zijn met zijn allen verantwoordelijk voor de leefomgeving van nu en later. Daarom is verantwoord bouwen tegenwoordig een must. Bij Klies & Jozef bouw houden we ons er daarom actief mee bezig. Naast enerziezuinig bouwen houden we rekening met de milieu impact van gebruikte materialen.

De materialen die we gebruiken zijn voor zover mogelijk milieuvriendelijk geproduceerd. Ze komen bij voorkeur uit Europa zodat de transportlijn kort is. De materialen die we gebruiken zijn zoveel mogelijk 100% recyclebaar en worden door gespecialiseerde leveranciers aan ons geleverd.

Bij Klies & Jozef zijn we actief bezig zo milieubewust mogelijk te bouwen. We houden rekening met recyclebaarheid van materialen, maar ook de miliue impact van materialen met het oog op bijvoorbeeld het transport'

Een voorbeeld hiervan is Douglas hout uit Duitsland. Dit is net zo goed als Meranti maar heeft een minder negatieve milieu impact. Een ander voorbeeld is Pavatex isolatiemateriaal. Dit materiaal is voor onze medewerkers gezonder om mee te werken en tevens heeft het een hogere isolatiewaarde dan bijvoorbeeld glaswol.

Natuurlijk heeft Klies & Jozef bouw de nodige kennis op het gebied van energiezuinig bouwen zoals het gebruik van warmtepompen en zonnecollectoren en wij adviseren over isolerende materialen, houtsoorten, verwarmingsmogelijkheden en glassoorten.

Duurzame relaties

Duurzaamheid vinden we niet alleen belangrijk qua milieu, maar ook qua relaties. Wij werken met partners waar we vertrouwen in hebben, en waar we goede banden mee onderhouden. Wij willen langdurige samenwerking, waarbij we weten wat we aan elkaar hebben, en waarbij we bereid zijn een stapje meer te doen als dit nodig is. Op deze manier kunnen we van elkaar op aan, en dit komt het uiteindelijke resultaat ten goede. Uiteindelijk profiteert de klant hier ook van.

Bij Klies & Jozef vinden we duurzame relaties erg belangrijk. We moeten van elkaar op aan kunnen en op elkaar kunnen bouwen. Dit werkt op lange termijn voor alle partijen het beste.'