Nieuwbouw Scheepswerf Botter+

Volendam / Gemeente Edam-Volendam / TBA-ZE Architecten en Ingenieurs

De gemeente Edam-Volendam wil de botterwerf moderniseren gecombineerd met een werkgelegenheidsproject. Enerzijds wordt de geschiedenis van vissersdorp Volendam zichtbaar gemaakt voor de toeristen op een bovendien verfraaid Slobbeland.

Het project kent twee hoofddoelstellingen:

  • Het onderhoud aan de botters en daarmee het zichtbaar en levendig maken van een belangrijk element van de historie aan Volendam
  • Het bieden van dagbesteding/werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De gemeente Edam-Volendam streeft er hiermee naar om het toeristische product Volendam te verbreden en te versterken.

De Volendamse bottervereniging, Odion en de social firm (lichte horeca genaamd ‘Culi Café Only Friends’) zijn de toekomstige huurders van het gebouw.

Het doel is om de botterwerf voor de zomer van 2022 in gebruik te nemen.

Voorstelling